DVB09

290,000 245,000

Size: lưu y size còn tùy thuộc vào chiều cao nữa nên các mẹ ib với shop để được tư vấn chuẩn nhất nhé
SIZE M: 45-55kg
SIZE L: 55-65kg
SIZE XL: 65-75kg
SIZE XXL: 75-85kg

DVB09

290,000 245,000