VT44

340,000 270,000

  • Chất đũi thái nhẹ tênh, mát rượi
  • Thiết kế mặc bầu và sau sinh cho bé bú
  • Phù hợp với mẹ năng động và tiện lợi
VT44

340,000 270,000