VT41

310,000 265,000

  • Thiết kế mặc bầu và sau sinh cho bé bú
  • Giusp mẹ năng động, lịch sự và tiện lợi
  • Chất đũi thái mát nhẹ
VT41

310,000 265,000